logo portal msp zlote fb500px

Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Regulamin

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin portalu WWW.PORTAL-MSP.PL
DEFINICJE
•    Właściciel – firma Studio Marki Brandsoul sp. Zo.o., ul. Nowy Świat 10G/2 62-020 SWARZĘDZ, NIP: 7822692832
•    Administrator, Moderator – Studio Marki Brandsoul sp. Zo.o.
•    Forum dyskusyjne, komentarze – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.
•    Portal, Serwis – internetowa platforma pod adresem www.portal-msp.pl, w ramach której Właściciel świadczy Usługi.
•    Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do publikacji, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Forum dyskusyjne, Ogłoszenia, Katalog firm i inne.
•    Użytkownik – osoba zarejestrowana w portalu, która opłaciła abonament, korzysta z opcji bezpłatnej wizytówki (pakiet brązowy) lub która korzysta z promocji bezpłatnego abonamentu ale posiada wizytówkę firmy w portalu (pakiet srebrny, złoty)

§ 1 WSTĘP


1.    Niniejszy regulamin dotyczy potalu WWW.PORTAL-MSP.PL.
2.    Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków użytkowników oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

3. Podane w regulaminie, w ofertach i na stronie portalu kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć VAT 23%

§ 2 DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA


1.    Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, ale założenie wizytówki – rejestracja w portalu jest możliwa wyłącznie dla podmiotów gospodarczych (bez względu na osobowość prawną)
2.    Użytkownicy niedokonujący rejestracji w Serwisie, posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie. Chyba, że przepisy szczególne regulaminu stanowią inaczej.
3.    Rejestracja w Portalu jest bezpłata (pakiet brązowy) i płatna (pakiet srebrny, złoty), zgodna z cennikiem opublikowanym na portalu (https://portal-msp.pl/dodaj-wpis) i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    Wszystkie serwisy i usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Portalu.
5.    Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu poprzez formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać dane firmy (adres siedziby, e-mail, telefon, nip, regon, opis firmy, logotyp).
6.    Rejestracja nie jest adekwatna z dodaniem firmy do bazy. Dopiero po weryfikacji użytkownika dodającego firmę, danych firmy i uiszczeniu opłaty za wizytówkę, firma zostanie dodana do bazy.
7.    Kontakt z firmą ze strony właściciela w celu weryfikacji firmy następuje w ciągu 24 dni roboczych za pośrednictwem telefonu lub e-maila podanego przy rejestracji.
8.    Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Portalu. Rejestracja w portalu jest równoznaczna z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.
9.    Użytkownik dodając dane w profilu, zapewnia, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
10.    Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych wysyłając taką prośbę na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
11.    Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
12.    Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
13.    Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
14.    Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016    r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych
15.    Rejestrując się w portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane przechowywane są wyłącznie na cele umieszczenia wizytówki czy też promocji firmy w ramach portalu. Przechowywane są one tak długo jak jest aktywna wizytówka użytkownika, czyli opłacony jest abonament. Jeśli abonament nie jest opłacony właściciel wyłącza wizytówkę automatycznie i usuwa dane firmy w ciągu maksymalnie do 30 dni od braku opłacenia faktury na kolejny okres abonamentowy. Użytkownik w każdym momencie może zażądać usunięcia, edycji danych kontaktując się z właścicielem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
16.    Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portal wszelkich tekstów, zdjęć i innych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu.
17.    Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi.
18.    Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
o    dane podane w formularzu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym,
o    zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
o    wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu.
19.    Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

§ 3 ZASADY OGÓLNE


1.    Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
2.    Niedozwolone jest:
o    promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w Portalu
o    publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
o    używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
o    umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
o    umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
3.    Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
o    treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),
o    treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
o    treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
o    treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.).
4.    Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
5.    Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
6.    Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, oraz materiałów graficznych i fotograficznych przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
7.    Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.    Treści przesyłane przez użytkownika w formie artykułu sponsorowanego, opisu firmy itp. Podlegające płatnej lub bezpłatnej publikacji są zawsze moderowane przez administratora portalu. Administrator ma prawo zmienić treści lub usunąć elementy jeśli nie są one zgodne z tematem,  odbiegają od tematyki działania firmy, promują inne podmioty gospodarcze lub osoby prywatne niż użytkownik. O zmianach w przesłanych treściach administrator informuje użytkownika.
9.    Użytkownik dodając ogłoszenie na portalu ma obowiązek poinformowania odbiorców o zasadzie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016    r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych.
10.    Właściciel portalu nie odpowiada za politykę przetwarzania danych zebranych poprzez kontakt bezpośredni na adres e-mail użytkownika, podany w wizytówce, ogłoszeniu, reklamie.


§ 5 ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM


 
1.    Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne.
2.    Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.
3.    Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.
4.    Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
5.    Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu są natychmiastowo usuwane.

§ 6 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


1.    Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
o    szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;
o    problemy w funkcjonowaniu portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec;
o    niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z portalu przez Użytkowników;
o    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;
o    przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
o    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.
2.    Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
3.    Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów w tym zmiany tytułów i leadów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
4.    Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
5.    Portal dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem.
6.    Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie, o czym musi poinformować na stronie www.portal-msp.pl
7.     Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania
8.    Administratorem danych osobowych jest Studio Marki Brandsoul sp. Zo.o., Nowy Świat 10G/2 62-020 SWARZĘDZ. E – mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9.    Właściciel  przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
10.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Studio Marki Brandsoul sp. Z o.o. ul. Warszawska 39/41 pok. 18, 61-028 Poznań lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
11.    Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
12.    Dane osobowe użytkownika wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie w tym celu.
13.    W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.
14.    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
15.    Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na informację marketingową w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail.
16.    Na działania Administratora przysługuje użytkownikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
17.    Podanie przez użytkownika  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
18.     Polityka ochrony danych osobowych dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pozostałych osób fizycznych.


§ 7 POLITYKA COOKIES


1.    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Portalu
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
o    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6.    Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ 8 KARTA MŚP

 1. KARTA MŚP - to karta, której na celu jest oferowanie produktów/ usług użytkowników portalu, opłacajacych abonament za uczestnictwo w programie 39 zł/netto/mc innym użytkownikom zarejestrowanym w portalu oraz podmiotom gospodarczym współpracującym z właścicielem portalu.
 2. Karta ma na celu proponowanie usług/ produktów użytkownika z atrakcyjnym rabate/ w atrakcyjnej cenie innym użytkownikom i jednocześnie promocję firmy użytkownika.
 3. W abonamencie miesięcznym użytkownik ma możliwość promocji swoich produktów/ usług na nośnikach oferowanych przez Właściciela portalu (strona portalu, media społecznościowe)
 4. Abonament obejmuje: druk kart mśp, możliwość promocji produktów/ firmy na portalu mśp  w dziale oferty sektora mśp, promocje, e-mailing do innych użytkowników.
 5. W celu dołączenia do innych firm - użytkowników tworzących kartę mśp, należy zaznaczyć opcję wyboru karty mśp w momencie zakładania wizytówki.
 6. Karta mśp jest programem elitarnym - wyłącznie firmy - firmom.
 7. Karta opisana została na stronie https://portal-msp.pl/karta-msp

 

 

 

Więcej w tej kategorii: « Witamy w Portalu MŚP Dołącz do nas »

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzechwa Sp. z o.o Sp.k.

Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzec…

Zapraszamy na wywiad z Michałem Brzechwą - właścicielem marki BRZECHWA - www.brzechwa.com.pl Wywiad znajdziecie tutaj. Brzechwa Sp...

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady - Chcą zmian!

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady…

  Mieszkańcy chcą zmian i głośno o tym mówią. W tych wyborach samorządowych do Rady Gminy...

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone Firma Proxi.cloud stworzyła raport, uwzględniający zachowanie niemal 766 tys. konsumentów. Co istotne—dane...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...