logo portal msp zlote fb500px

Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Newsy

Newsy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na przyznanie premii na rozpoczęcie działalność pozarolniczej. Pomoc ta ma się odbywać w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2014 -2020.

Treść Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo. Warunki przyznawania premii określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" .

Premia ma wysokość 100 tys. zł i może być przyznana:

 • Osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie od 12 miesięcy
 • Beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „ Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, objętego programem.

Jakie są ograniczenia w przyznaniu premii?

 • Ważnym aspektem jest fakt, że osoby ubiegające się o premie od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie mogą być wpisane do Centralnej Ewidencji I informacji o działalności gospodarczej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (szkoły, placówki publiczne).
 • Pomoc nie może zostać przyznana także osobom będącym wspólnikami w spółkach wpisanych do KRS.
 • Pomocy nie przyznaje się także osobom, które skorzystały wcześniej ze wsparcia na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach tego samego poddziałania i programu.
 • Na finansowanie nie mogą też liczyć osoby korzystające z innych programów pomocowych jak: "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (Program Rozwój obszarów wiejskich 2007-2013)

Na stronie internetowej ARiMR -> www.arimr.gov.pl można pobrać wniosek o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń , formularz wniosku o płatność, instrukcje itp.

Wniosek należy złożyć do dyrektora regionalnego oddziału ARiMR, zgodnego z miejscem zamieszkania zainteresowanego.
O przyznaniu wniosku ostatecznie decyduje ilość uzyskanych punktów według narzuconych kryteriów.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie ARiMIR.

Żródło: http://www.arimr.gov.pl

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać producenci rzepaku. Żniwa trwają jedynie miesiąc, dlatego tak ważny jest każdy dzień.
W niedzielę wolną od handlu działalność mogą prowadzić skupy zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw i surowego mleka. Nie jest to pełna lista produktów dostarczanych przez polskich rolników. Wyklucza ustawa np. producentów rzepaku, która liczba nie jest mała bo to ok 100 tys. gospodarstw rolnych.
Kwestię niejasnych przepisów pragnie wyjaśnić Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Nowelizacja ustawy trafiła już do Ministerstwa Rolnictwa I rozwoju Wsi, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Produkcja rolna rzepaku zajmuje ponad 900 tys. Hektarów, oprócz zbóż nie ma w Polsce drugiej takiej rośliny, która zajmuje taką powierzchnię.
Głównym problemem jest fakt, że wielu rolników nie posiada odpowiednich powierzchni magazynowych, muszą więc po zbiorze od razu jechać z zebranym rzepakiem do skupu, a w niedzielę wolną od handlu nie mogą.


Źródło: money.pl

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat temu. Dynamiczne zmiany zachodzące w tym sektorze, bariery hamujące rozwój  oraz niezbędny wzrost zaufania konsumentów do systemu to główne motory napędowe zmian ustawodawstwa. 

Nowe przepisy zostały przyjęte przez europarlament w zeszłym tygodniu po blisko czteroletnich negocjacjach. Wprawdzie  muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez ministrów z krajów członkowskich, lecz zakłada się że będzie to raczej czysta formalność, gdyż tekst został ustalony wspólnie przez unijne instytucje w trakcie rozmów. Przepisy powinny zacząć obowiązywać 1 stycznia 2021 roku, po ich wprowadzeniu również producentów z krajów spoza UE mają obowiązywać te same zasady. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy ekoprodukt był importowany z państw trzecich. Do tej pory producentów spoza Wspólnoty obowiązywała zasada równoważności. Ich produkty były dopuszczane na unijny rynek w przypadku spełniania lokalnych zasad, które były przez UE uznane za podobne do europejskich. Nowo wprowadzane przepisy zniosą tę zasadę, zaś Importerzy będą musieli dostosować się do standardów UE. Na te działania dostaną pięć lat od wejścia w życie nowych przepisów, więc mają czas do końca 2025 roku. Do pozytywnych zmian z pewnością należą też przepisy dotyczące częstszych kontroli, które w myśl nowych założeń będą bardziej rygorystyczne i przez pierwsze trzy lata od wejścia przepisów będą raz w roku.

Dopiero jeśli podczas trzyletniego monitoringu u dostawców nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości, kontrole będą u nich przeprowadzane rzadziej, czyli co dwa lata. Zdaniem ekspertów zmiany powinny  pozytywnie przełożyć pozytywnie na polski rynek żywności ekologicznej, który obecnie jest wart około 900 mln zł i rozwija się w doskonałym tempie 20 proc. rocznie.

W UE obserwuje się, że rośnie liczba gospodarstw prowadzonych przez kobiety. 

Według badań średnio około 30 procent gospodarstw w całej UE jest zarządzanych przez kobiety. Występują jednak dość znaczące różnice między poszczególnymi krajami, od ponad 5 procent w Holandii do około 47 procent na Litwie. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego zarządzanego przez kobiety wynosi 6,4 hektara, czyli mniej niż połowę z 14,4 ha w przypadku gospodarstw zarządzanych przez mężczyzn.


Średnie wyniki finansowe kobiet wvprodukcji w 2013 r. wyniosły prawie 12 tys. euro, w porównaniu do prawie 40 tys. euro dla mężczyzn. Jest to wynikiem tego, że rolniczki kontrolują tylko 12 procent ziemi, a mężczyźni aż 61 procent. Różnice te są znacznie mniej wyraźne w nowszych krajach UE, gdzie przeciętnie kobiety uprawiają około 3,4 ha w porównaniu do 6 ha w przypadku mężczyzn.


Europejski sektor rolny tworzy 4,9 procent rolników poniżej 35 roku życia, ktorymi są kobiety i aż  6,4 procent mężczyzn. Większość rolników powyżej 65 lat to w kobiety (40 proc.) w porównaniu do 27,6 proc. mężczyzn.

Dane pokazują, że kobiety są niezwykle aktywne w gospodarstwach rolnych. W gospodarstwach rodzinnych pracuje aż 40 procent kobiet, natomiast jako zwykli pracownicy kobiety stanowią nieco ponad 37 procent.

dograne.pl to Polska internetowa giełda trzody chlewnej, która z miesiąca na miesiąc coraz prężniej się rozwija. 


Internetowa giełda żywca to dla polskich hodowców i rolników źródło cennych informacji. System zbudowany za pośrednictwem dograne.pl automatycznie znajduje kontakty do kontrahentów gotowych odebrać daną partię żywca, w konkretnym terminie i na konkretnych warunkach, bez potrzeby przeglądania ogłoszeń czy spisów zakładów skupujących. Oferty skupu na giełdzie internetowej można złożyć na przyszły termin, dzięki czemu szukając zbytu na świnie użytkownicy otrzymują szybkie powiadomienia o pojawieniu się kontrahenta, którego oferta spełnia oczekiwania co do ilości, lokalizacji, terminu oraz parametrów produktu.  Dodatkowo ceny są negocjowane między dopasowanymi użytkownikami, którzy mogą (ale nie muszą) zdalnie dograć współpracę na warunkach ustalonych między sobą w systemie. 


Korzystanie z udostępnionych za pomocą portalu funkcjonalności jest bezpłatne. Narzędzie stworzone przez dograne.pl obejmuje swoim zakresem całość działań rynkowych, a w ramach  płatnych pakietów będą w przyszłości udostępniane dodatkowe funkcjonalności wykraczające poza potrzeby typowego użytkownika.


System dograne.pl jest partnerem Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej oraz Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. Więcej informacji o zasadach działania aplikacji można znaleźć na stronie systemu dograne.

Najlepszewkuchni.pl to nowy portal, który powstał po analizie badań dotyczących zachowań kulinarnych polaków. Znajduje się na nim ponad 3 tys. przepisów zarówno w formie foto jak i wideo. Zadaniem portalu jest promowanie naturalnych, regionalnych wyrobów firmy Mlekpol.

Twórcy portalu za pomocą prezentowanych treści chcą zwrócić uwagę czytelników gotujących dla rodziny, pasjonatów gotowania - eksperymentatorów, oraz grupy której zależy na przygotowywaniu posiłków szybko i jak najprościej i to dla nich przygotowano dedykowane funkcjonalności oraz treści.


Przepisy zawierają czas przygotowania potrawy, możliwe warianty jej doprawienia oraz orientacyjny koszt jednej porcji. Strona jest interaktywna. Internauci mogą dodawać, komentować i oceniać przepisy oraz dzielić się nimi na swoich profilach społecznościowych. Można pochwalić się także własnymi zdjęciami dań przygotowanych według przepisów ze strony oraz dodać receptury swego autorstwa uzupełnione zdjęciami i materiałami video. Aktywności użytkowników będą punktowane.


Razem ze stroną działa fanpage facebook.com/najlepszewkuchnipl.


Za projekt i budowę portalu odpowiedzialna jest agencja NuOrder specjalizująca się w działaniach digital i performance media.

eAgronom to aplikacja stworzona do zarządzania gospodarstwem i zaprojektowana w celu zwiększenia zysków oraz efektywności gospodarstwa dzięki podejmowaniu odpowiednich decyzji.

W praktyce po zatwierdzeniu planu zawierającego precyzyjne informacje o stanie zawartości minerałów w glebie za pomocą kilku kliknięć będzie można wysłać zapytanie cenowe do kilku partnerów i wybrać najbardziej odpowiadającą nam fnansowo ofertę.  Dodatek do planowania stanowi aplikacja mobilna, która może służyć do przekazywania informacji o wykonaniu zabiegu. Każdy ze zrealizowanych zabiegów moze zostać wydrukowany w formie kart pól, raportu rolno – środowiskowego lub rejestru środków ochrony roślin. 


eAgronom.pl powstał w Estonii i po 6 miesiącach był już używany przez 75% Estońskich producentów zbóż. Tajemnicą jego sukcesu jest fakt, że w całości zosta stworzony w oparciu o sugestie rolników.


Rolnicy z Wielkopolski jako pierwsi będą mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu nieodpłatnych ogólnokrajowych szkoleń.

 

Aby się zapisać wystarczy wejść tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona. 

źródło: farmer.pl

Strona 1 z 6

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzechwa Sp. z o.o Sp.k.

Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzec…

Zapraszamy na wywiad z Michałem Brzechwą - właścicielem marki BRZECHWA - www.brzechwa.com.pl Wywiad znajdziecie tutaj. Brzechwa Sp...

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady - Chcą zmian!

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady…

  Mieszkańcy chcą zmian i głośno o tym mówią. W tych wyborach samorządowych do Rady Gminy...

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone Firma Proxi.cloud stworzyła raport, uwzględniający zachowanie niemal 766 tys. konsumentów. Co istotne—dane...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...