logo portal msp zlote fb500px

Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Akcyza, zwana zamiennie podatkiem akcyzowym, jest rodzajem podatku pośredniego, czyli takiego, którego ciężar nie jest ponoszony przez podmioty, na które jest on nakładany, ale przez osoby trzecie. Akcyza jest podatkiem od obrotu brutto, pobieranym u importera lub producenta, ale ostatecznie przerzuconym na konsumenta. W związku z tym akcyza zaliczana jest także do podatków konsumpcyjnych, czyli zawartych w cenach artykułów i dóbr dostępnych na rynku, i nabywanych w ramach powszechnej konsumpcji.

Amortyzacja – termin określający zmniejszenie wartości określonego dobra w danym okresie, w wyniku jego użytkowania bądź starzenia się. Na zmniejszenie wartości mogą wpłynąć również czynniki ekonomiczne, tj. pojawienie się na rynku nowych maszyn i technologii, które pozwalają na produkcję dóbr wyżej jakości, w sposób wydajniejszy i tańszy. Amortyzację stosuje się w odniesieniu do środków trwałych, które wraz z upływem czasu tracą na wartości.

BHP – skrót obejmujący zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także niezależna dziedzina zajmująca się określaniem odpowiednich warunków pracy. Poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy należy rozumieć zarówno ochronę życia i zdrowia pracownika, jak i zapewnienie mu ergonomicznych warunków w miejscu wykonywania pracy. Zakres zagadnień związanych z bhp uwzględnia także pojęcia związane z psychologią pracy, medycyną pracy oraz technicznym bezpieczeństwem.

Biznesplan jest nieformalnym narzędziem planistycznym, w którym zawierają się wszelkie ważne szczegóły na temat sposobu wprowadzenia danej usługi lub produktu na rynek. W skład niego wchodzi np. harmonogram wykorzystania zasobów kapitałowych czy oszacowanie zysków, które można by osiągnąć. Zawiera w sobie także zadania i cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, analizę rynku będącego w otoczeniu przedsiębiorstwa, zaprezentować technologie stosowane w produkcji, ich wpływ na środowisko czy energochłonność. Co najważniejsze, powinien być pisany językiem jasnym i zrozumiałym, a także czytelnym dla potencjalnego odbiorcy.

Burza mózgów – jest techniką twórczego rozwiązywania problemów, poprzez wykorzystanie intuicji oraz pracy zespołowej. Jest jednocześnie formą dyskusji, w efekcie której poszukuję się pomysłów i metod na rozwiązanie problemu. Opracował ją Amerykanin Alex Osborne, a po raz pierwszy została zastosowana w 1938 roku. Wśród zalet brainstormingu wylicza się lepszą efektywność pracy grupy niż jednostki, większą wykrywalność błędów w proponowanych rozwiązaniach, większą kreatywność, obiektywizm, naukę współpracy i współdziałania.

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – spis przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony przez Ministerstwo Gospodarki. Spis działa od 1 lipca 2011 roku, w formie systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

CIT – (Corporate Income Tax), podatek dochodowy od osób prawnych; podatek odprowadzany od dochodów spółek i innych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną której przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. CIT jest rodzajem podatku bezpośredniego.

Dochód jest bardzo często mylony z przychodem, są to jednak dwa kompletnie odmienne pojęcia. Dochód możemy zdefiniować, w uproszczeniu, jako różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Jest to bardzo ważna miara opisująca wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Działalność gospodarcza jest formą prowadzenia działalności na własny rachunek przez osoby fizyczne (prywatne). Działalność ta jest najtańszą, ale najtrudniejszą do przejścia formą działalności.
Działalność gospodarczą można podzielić na działalność gdzie:
• celem jest osiąganie dochodu (przedsiębiorstwa prywatne)
• celem jest osiąganie korzyści ekonomicznych (przedsiębiorstwa komunalne zaspokajające potrzeby społeczności)
• celem nie jest osiąganie korzyści finansowych, czyli działalność non-profit (działalność skupiona na przeprowadzaniu szkoleń, pomocy potrzebującym, nauczaniu)

Faksymile – to wykonana mechanicznie kopia podpisu, której użycie kodeks cywilny dopuszcza w stosunku do dokumentów na okaziciela, a kodeks spółek handlowych w stosunku do akcji. Faksymile jest dokładnym odzwierciedleniem podpisu odręcznego, a wykonany może być za pomocą techniki drukarskiej, fotograficznej, ręcznie lub z pomocą pieczątki. To ostatnie rozwiązanie stosowane jest szczególnie w firmach, w celu uproszczenia i przyspieszenia formalności związanych z podpisywaniem dokumentów. Używa się jej także dla zastąpienia podpisu osoby decyzyjnej czy upoważnionej do dokonywania określonych czynności, w tym do odbierania korespondencji, a także opatrywania podpisem innych dokumentów mniejszej wagi

Strona 1 z 6

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzechwa Sp. z o.o Sp.k.

Wywiad z Michałem Brzechwą z firmy Brzec…

Zapraszamy na wywiad z Michałem Brzechwą - właścicielem marki BRZECHWA - www.brzechwa.com.pl Wywiad znajdziecie tutaj. Brzechwa Sp...

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady - Chcą zmian!

Zmotywowani mieszkańcy kandydują do Rady…

  Mieszkańcy chcą zmian i głośno o tym mówią. W tych wyborach samorządowych do Rady Gminy...

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone

Galerie handlowe są zagrożone Firma Proxi.cloud stworzyła raport, uwzględniający zachowanie niemal 766 tys. konsumentów. Co istotne—dane...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...