logo portal msp zlote fb500px

Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

I-L

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity; CI) to narzędzie służące kreowaniu wizerunku firmy lub marki na rynku. Zalicza się do niego wszystkie działania i symbole stosowane w firmie, których celem jest stworzenie czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej, a także wyróżnienie spośród innych marek. Podstawą spójnego systemu identyfikacji jest znak firmowy, czyli logo.

Inkubator przedsiębiorczości to jednostka organizacyjna, będą kompleksem gospodarczym, o różnej formie prawnej, utworzona w celu wspierania przedsiębiorczości. W swojej ofercie inkubatory posiadają nieruchomości z dostępnymi lokalami, a także usługi wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa. Działanie inkubatorów koncentruje się na pomaganiu w rozwoju firm, optymalizacji warunków ich funkcjonowania i pomocy we wdrażaniu nowych technologii.

Kapitał zakładowy jest wkładem wnoszonym przez wspólników przy zakładaniu spółki. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie działalności spółki, jednak musi być zgodna z danymi widniejącymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, umową spółki i jej statutem.

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1988 r., Nr 21, poz. 94), akt normatywny, będący zbirem przepisów dotyczących szeroko pojętych praw i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy. Dotyczy zarówno pracowników jak i pracodawców, przy czym definicje obu stron zostały tu ściśle określone. I tak pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą natomiast określa się jednostkę organizacyjną, nawet nie posiadającą osobowości prawnej, a także osoby fizyczne zatrudniające pracowników.

Konsorcjum – organizacja gospodarcza zawiązana przez kilka podmiotów gospodarczych (przemysłowych, handlowych, bankowych) na ściśle określony czas, w celu wykonania określonego w umowie celu. Konsorcjum zakładane jest zazwyczaj w celu dokonania operacji handlowych lub finansowych, które są nieosiągalne dla pojedynczych podmiotów. Zazwyczaj są to przedsięwzięcia o dużej skali, takie jak: budowa infrastruktury transportowej i przemysłowej lub wykup innych przedsiębiorstw, z którymi pojedyncze przedsiębiorstwa nie były by w stanie sobie poradzić ze względu na ograniczony kapitał oraz możliwości produkcyjne.

Kontrakt menedżerski to specyficzna forma zatrudnienia, należąca do nienazwanych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że nie jest ona bezpośrednio uregulowana przepisami obowiązującego prawa cywilnego, kodeksu pracy itd. Przedmiotem umowy kontraktu menedżerskiego jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwa, w celu osiągnięcia zysku. Stronami umowy mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz inne podmioty gospodarcze. Umowa jest zawierana, podobnie jak umowa o pracę, za zgodnym oświadczeniem woli obydwu ze stron. W kontrakcie menedżerskim, osoba zatrudniona zobowiązuje się do zarządzania przedsiębiorstwem, natomiast druga, będąca właścicielem przedsiębiorstwa, do wypłaty odpowiedniego honorarium za wyświadczoną pracę.

Koszt to wyrażona wartościowo wielkość zużycia składników pracy, takich jak majątek trwały i obrotowy, wartości niematerialne i prawne, usług pracy oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zużycie czynników produkcji musi nastąpić celowo lub w wyniku zwykłej działalności jednostki, w przeciwnym przypadku zostanie uznane za stratę nadzwyczajną, nie za koszt.

Krajowa Izba Gospodarcza jest jednostką organizacji samorządu gospodarczego, czyli grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. Podmiot ten działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195).

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, to ogólnopolski spis podmiotów, takich jak spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. oraz dłużników. Jest on prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Jawny, dostępny dla każdego chociażby przez stronę internetową, daje możliwość weryfikacji przedsiębiorców po ich numerze KRS lub innych danych, takich jak NIP, REGON czy też nazwa przedsiębiorstwa. Bardzo użyteczne narzędzie, gdy chcemy się zorientować w sytuacji prawnej i finansowej potencjalnego partnera biznesowego.

Księgi rachunkowe to zestawienie zapisów księgowych, uporządkowanych chronologicznie, obejmujących obroty i salda oraz wykaz aktywów i pasywów firmy. Składają się na nią: dziennik, księgi główna oraz pomocnicza, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Strona 1 z 2

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Na czym oszczędzają Polacy?

Na czym oszczędzają Polacy?

Inflacja sprawiła, że zakupy Polaków zmieniły się. Na czym oszczędzają najbardziej? 

Co najbardziej drożeje?

Co najbardziej drożeje?

Najnowsze dane dotyczące inflacji różnią się od wstępnych szacunków. Ile wyniosła ona w czerwcu? 

Inflacja w 2023 roku

Inflacja w 2023 roku

Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy dotyczące inflacji. Jak wypada Polska? 

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...