logo portal msp zlote fb500px

Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Spółdzielnia – rodzaj podmiotu gospodarczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których ilość nie jest ograniczona i może być zmienna. Dzięki funduszowi udziałowemu spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Może być to działalność społeczna lub oświatowo-kulturalna.

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego, mającą charakter kapitałowy. Kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce składa się z wkładów założycieli, którzy następnie otrzymują akcje. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko lokaty kapitału wyłącznie do wysokości ceny nabycia akcji oraz czerpią zyski z tytułu dywidendy albo zyski kapitałowe, które osiągane są po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena ich zakupu

Spółka cicha jest formą działalność gospodarczej, w której jeden ze wspólników (wspólnik cichy), wnosi wkład majątkowy lub rzeczowy, czasem także w postaci pracy własnej, na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), który prowadzi przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową w imieniu własnym. Wspólnik cichy uczestniczy w zyskach z tej działalności w zamian za wniesiony wkład, nie przysługują mu jednak żadne prawa w stosunku do majątku spółki. Wspólnik także nie ponosi odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki. Spółka cicha powstaje na mocy zawartej między stronami umowy.

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań

Spółka europejska (SE- Societas Europaea) – jest rodzajem spółki akcyjnej o charakterze europejskim, której akcjonariuszami mogą być spółki z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Powstanie spółki odbywa się poprzez fuzję lub restrukturyzację istniejących już przedsiębiorstw, a reguluje to, jak również jej funkcjonowanie i rozwiązanie Rozporządzenie Rady Europejskiej nr 2157 z dnia 08.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, postanowienia statutu spółki oraz przepisy prawa krajowego wydane na podstawie norm wspólnotowych. W razie ich braku przepisy dotyczące spółek akcyjnych kraju, w którym spółka europejska ma swoją siedzibę statutową

Spółka handlowa – jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, powstaje wskutek zawarcia umowy przez co najmniej dwa podmioty. Powstanie, funkcjonowanie, organizację, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, a także ich rodzaje określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Spółka jawna (sp. j.) – spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inna spółką handlową. Spółka jawna jest jednostką prawna nieposiadającą osobowości prawnej (ułomna osoba prawna). Spółka jawna posiada swój majątek, stanowiący wkłady wniesione do spółki, a także mienie, które zostało nabyte przez spółkę w trakcie jej istnienia.

Spółka komandytowa – jeden z rodzajów spółki osobowej, określonej przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Dz.U.2013.1030). Jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, jest nim komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. Wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności jest komandytariusz.

Spółka komandytowo–akcyjna – rodzaj spółki osobowej, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Cechą wyróżniającą ten rodzaj spółki jest występowanie w niej co najmniej jednego komplementariusza, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest nieograniczona, i co najmniej jednego akcjonariusza. Przepisy dotyczące spółki komandytowo –akcyjnej zawarte są Dziale IV Kodeksu spółek handlowych.

Spółka osobowa oparta jest na trwałej więzi pomiędzy wspólnikami, bezpośrednio uczestniczących w prowadzeniu spraw danej spółki osobowej i odpowiadających solidarnie oraz nieograniczenie za jej zobowiązania. Nie posiada ona osobowości prawnej i można ją założyć wyłącznie na zasadach ułomnych osób prawnych. Tego rodzaju spółkę można prowadzić pod własną firmą i może ona powstać również w wyniku przekształcenia innej spółki handlowej.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Na czym oszczędzają Polacy?

Na czym oszczędzają Polacy?

Inflacja sprawiła, że zakupy Polaków zmieniły się. Na czym oszczędzają najbardziej? 

Co najbardziej drożeje?

Co najbardziej drożeje?

Najnowsze dane dotyczące inflacji różnią się od wstępnych szacunków. Ile wyniosła ona w czerwcu? 

Inflacja w 2023 roku

Inflacja w 2023 roku

Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy dotyczące inflacji. Jak wypada Polska? 

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...